Tag: کشوری

سوالات و پاسخنامه درس زیست و آزمایشگاه (۲) دی ماه ۹۱ سال سوم رشته علوم تجربی

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه سالی- واحدی (روزانه) و نیمسالی- واحدی بزرگسالان و داوطلبان آزاد رشته های نظری در دی ماه سال تحصیلی ۹۲-۹۱

سوالات و پاسخنامه درس زیست و آزمایشگاه (۲) سال سوم

رشته علوم تجربی

۹۱/۱۰/۱۶

دانلود سوالات و پاسخنامه : لینک دانلود

 منبع: سوال سرا


برای دانلود سوالات و پاسخنامه درس زیست و آزمایشگاه سال سوم (نظام قدیم) کلیک کنید.

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/344

دانلود سوالات و پاسخنامه درس زمین شناسی سال سوم تجربی دی ماه ۹۱

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه سالی- واحدی (روزانه) و نیمسالی- واحدی بزرگسالان و داوطلبان آزاد رشته های نظری در دی ماه سال تحصیلی ۹۲-۹۱
جهت دانلود سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس زمین شناسی سال سوم نظام قدیم اینجا کلیک کنید.

سوالات و پاسخنامه درس زمین شناسی سال سوم

رشته علوم تجربی

۹۱/۱۰/۱۳

دانلود سوالات و پاسخنامه : لینک دانلود|

منبع: سوال سرا


Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/332

دانلود سوالات و پاسخنامه درس جغرافیا ۲ سال سوم رشته ادبیات علوم انسانی دیماه ۹۱

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه سالی- واحدی (روزانه) و نیمسالی- واحدی بزرگسالان و داوطلبان آزادرشته های نظری در دی ماه سال تحصیلی ۹۲-۹۱

سوالات و پاسخنامه درس جغرافیا (۲ )

سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی

۹۱/۱۰/۳
جهت دانلود سوالات و پاسخنامه درس جغرافیا ۲ سال سوم نظام قدیم رشته علوم انسانی اینجا کلیک کنید.

دانلود سوالات و پاسخنامه درس جغرافیا (۲) سال سوم ادبیات و علوم انسانی دی ماه ۹۱

دانلود سوالات و پاسخنامه : لینک دانلود| لینک کمکی

منبع: سوال سرا

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/311