Tag: كنكور سراسري

کنکور سراسری علوم علوم انسانی سال ۹۳

سوالات کنکور سراسری ۹۳ رشته علوم انسانی

 

http://s5.picofile.com/file/8136039642/konkor.jpg

سوالات کنکور گروه علوم انسانی شامل آزمون های عمومی ، اختصاصی ، زبان خارجه و آزمون های دینی ویژه اقلیت ها را می توان در ادامه مطلب دانلود کرد.

 

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/634

کنکور سراسری علوم تجربی سال ۹۳

سوالات کنکور سراسری ۹۳ رشته علوم تجربی

 

http://s5.picofile.com/file/8136039642/konkor.jpg

سوالات کنکور گروه علوم تجربی شامل آزمون های عمومی ، اختصاصی ، زبان خارجه و آزمون های دینی ویژه اقلیت ها را می توان در ادامه مطلب دانلود کرد.

 

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/638

کنکور سراسری هنر سال ۹۳

سوالات کنکور سراسری ۹۳ رشته هنر

 

http://s5.picofile.com/file/8136039642/konkor.jpg

سوالات کنکور رشته هنر شامل آزمون های عمومی ، اختصاصی ، زبان خارجه و آزمون های دینی ویژه اقلیت ها را می توان در ادامه مطلب دانلود کرد.

 

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/637

کنکور سراسری زبان های خارجه سال ۹۳

سوالات کنکور سراسری ۹۳ رشته زبان های خارجه

 

http://s5.picofile.com/file/8136039642/konkor.jpg

سوالات کنکور گروه زبان های خارجه شامل آزمون های عمومی ، اختصاصی ، زبان خارجه و آزمون های دینی ویژه اقلیت ها را می توان در ادامه مطلب دانلود کرد.

 

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/636

کنکور سراسری ریاضی فیزیک سال ۹۳

سوالات کنکور سراسری ۹۳ رشته ریاضی فیزیک

 

http://s5.picofile.com/file/8136039642/konkor.jpg

سوالات کنکور رشته ریاضی فیزیک شامل آزمون های عمومی ، اختصاصی ، زبان خارجه و آزمون های دینی ویژه اقلیت ها را می توان در ادامه مطلب دانلود کرد.

 

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/645