Tag: دانلود کتاب درسی علوم پایه نهم

دانلود کتاب درسی پایه نهم، دوره اول متوسطه

کتاب درسی علوم پایه نهم

دوره اول متوسطه

علوم

کتاب درسی علوم پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

فصل اول.…………………………………………مواد و نقش آنها در زندگی

فصل دوم………………………………………….رفتار اتم ها با یکدیگر

فصل سوم…………………………………………به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

فصل چهارم……………………………………….حرکت چیست

فصل پنجم…………………………………………نیرو

فصل ششم………………………………………..فشار و آثار آن

فصل هفتم…………………………………………ماشین ها

فصل هشتم………………………………………..زمین ساخت ورقه ای

فصل نهم………………………………………….آثاری از گذشته

فصل دهم………………………………………….نگاهی به فضا

فصل یازدهم……………………………………….گوناگونی جانداران

فصل دوازدهم……………………………………..دنیای گیاهان

فصل سیزدهم……………………………………..جانوران بی مهره

فصل چهاردهم……………………………………..جانوران مهره دار

فصل پانزدهم………………………………………با هم زیستن

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/1068