Tag: جمع بندی مطالب در خرداد ماه

توصیه مهم برای روزهای باقیمانده و روز کنکور

دانلود مطالب ویژه کنکور

          (ویژه کنکوری ها)       

جمع بندی کنکور

مجموعه توصیه های مهم برای روزهای باقیمانده کنکور و روز کنکور را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل روش صحیح جمع بندی خرداد ماه ، فرم تحلیل آزمون ، هفته قبل از کنکور ،روز قبل از کنکور و... می باشد.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/768