Tag: تست زنی زیست

تیپ بندی تست‌های کنکور در درس زیست‌شناسی

http://dl.soalsara.ir/files/konkoor/pic/393.1.jpg

تیپ‌بندی سؤال‌های زیست در کنکور سراسری را در ادامه مشاهده کنید:

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/394

خلاصه نکات زیست‌شناسی در دوران جمع بندی کنکور

 جمع بندی زیست شناسی

http://dl.soalsara.ir/files/konkoor/pic/393.1.jpg

خلاصه نکات زیست‌شناسی در دوران جمع بندی را در لینک های زیر دانلود کنید.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/395