Tag: تارخ و جغرافیا پایه نهم

دانلود کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم

کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم

دوره اول متوسطه

مطالعات اجتماعی

کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

فصل اول.…………………………………………سیاره ما زمین

فصل دوم……………………………...………….سنگ کره،آب کره ، هوا کره

فصل سوم…………………………………………زیست کره تنوع شگفت انگیز

فصل چهارم……………………………………….ساکنان سیاره زمین

فصل پنجم…………………………………………عصر یکپارچگی و شکوفایی

فصل ششم.…………………………………………ایران از عصر نادر شاه تا ناصرالدین شاه

فصل هفتم……………………………...………….ایران در عصر مشروطه

فصل هشتم…………………………………………سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی

فصل نهم……………………………………….فرهنگ و هویت

فصل دهم…………………………………………خانواده و جامعه

فصل یازدهم…………………………………………حکومت و مردم

فصل دوازدهم……………………………………….بهره وری

 

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/1090