Tag: انیمیشن

فایل های فلش ساختار گیاهان و فتوسنتز

جهت مشاهده انیمیشن های درس زیست شناسی (گیاهی) روی تصویر مربوطه کلیک کنید.

جهت دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس زیست شناسی ۳ پایه سال سوم (نظام قدیم) اینجا کلیک کنید.
جهت دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم اینجا کلیک کنید.

سیکل کالوین

روزنه

تبدیل انرژی نوری به شیمیایی در فتوسنتز

مرحله اول فتوسنتز

مرحله نوری فتوسنتز

سلول نگهبان روزنه

شناسایی بخش های مختلف گیاه

حرکت مواد آلی در گیاه

برش عرضی برگ

برگ

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/188

انیمیشن های زیست شناسی

انیمیشن های زیست شناسی

برای مشاهده انیمیشن ها روی تصویر مربوطه کلیک نمایید.

اکسون cdna آنزیم DNA سلول

جهت دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم اینجا کلیک کنید.
جهت دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس زیست شناسی ۳ پایه سال سوم (نظام قدیم) اینجا کلیک کنید.

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/183