Tag: المپیاد دانشجویی

افزایش ۵۵ درصدی دانشجویان برگزیده دانشگاه شیراز در المپیاد دانشجویی

افزایش ۵۵ درصدی دانشجویان برگزیده دانشگاه شیراز در المپیاد دانشجویی

دکتر احمد شیخی خبر داد: ۳۱ تن از دانشجویان دانشگاه شیراز در مرحله نهایی این دوره از المپیاد دانشجویی رتبه های یک تا ۱۵ کشور را کسب کردند.
وی اظهار کرد: سال گذشته ۲۰ تن از دانشجویان این دانشگاه موفق به کسب رتبه های یک تا ۱۵ شده بودند.
مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز ادامه داد: محمد امین فقیهی دانشجوی این دانشگاه در رشته مهندسی مکانیک در مرحله نهایی بیستمین المپیاد دانشجویی سال ۹۴ مقام نخست کشور را کسب کرد.
وی اظهار کرد: محمدرضا هاشمی دانشجوی دانشگاه شیراز که کسب مدال نقره المپیاد بین المللی آمار را در کارنامه دارد، در بیستمین المپیاد دانشجویی در این رشته مقام سوم کشور را کسب کرد.
شیخی گفت: سیدعلی اکبر حسینی دیگر دانشجوی دانشگاه شیراز که کسب مدال برنز المپیاد بین المللی ریاضی را در کارنامه دارد، در المپیاد دانشجویی در این رشته سوم شد.
وی ادامه داد: محمدرضا شفیعی دیگر دانشجوی این دانشگاه هم موفق به کسب رتبه سوم کشور در رشته زبان و ادبیات فارسی در المپیاد دانشجویی شد.
به گفته مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز، ۲۷ دانشجوی دیگر این دانشگاه هم در رشته های مهندسی مکانیک، زبان و ادبیات فارسی، حقوق،اقتصاد،زمین شناسی، مهندسی شیمی، زراعت و اصلاح نباتات، ریاضی،علوم تربیتی و آمار رتبه های چهار تا ۱۵ کشوربه دست آوردند.

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/1067