آرشیو سوالات و دروس رشته مدیریت بازرگانی خرداد ماه ۹۳

دانلود رایگان نمونه سوالات و پاسخنامه

مدیریت (کلیه گرایشها)

نیمسال دوم ۹۳-۹۲ پیام نور

http://dl.soalsara.ir/files/payamnor/pic/modiriat.jpg

ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱

ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

اصول حسابداری ۱ – اصول حسابداری یا هزینه یابی

اصول حسابداری ۲

اصول حسابداری ۳

حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱

حسابداری صنعتی ۲

حسابداری صنعتی ۳

حسابرسی – حسابرسی ۱

مدیریت مالی – مدیریت مالی ۱

حسابداری دولتی – حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابرسی ۲

مدیریت مالی ۲

پژوهش عملیاتی در جهانگردی – تحقیق در عملیات ۱

پول و ارز بانکداری – پول و بانکداری

مدیریت تولید

آمارو کاربرد آن در مدیریت ۱ ، آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی

آمارو کاربرد آن در مدیریت۲ ، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی ، کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

زبان تخصصی ۱

زبان تخصصی ۲

اصول بازاریابی – بازاریابی و مدیریت بازار

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

بازاریابی بین الملل – بازاریابی بین المللی

زبان تخصصی ۱، زبان تخصصی ۲

سیستم های اطلاعات مدیریت

رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی

اصول علم اقتصاد – اقتصاد خرد

اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ (کلان و جهانگردی) – اقتصاد کلان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مدیریت منابع انسانی

تجارت الکترونیک۱

تجارت الکترونیک۲

روش تحقیق، روش تحقیق در مدیریت

حقوق اساسی

اصول تنظیم و کنترل بودجه

کاربرد کامپیوتر در مدیریت – رایانه پیشرفته

حقوق اداری

مالیه عمومی- ماله عمومی و خط مشی مالی دولتها

مبانی مدیریت بازرگانی

مبانی مردم شناسی

تحقیق در عملیات۱

خلاقیت حل مسئله و تفکرراهبردی

اصول سازمان و مدیریت – مدیریت و تئوری سازمان

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن – مدیریت اسلامی ۱

مدیریت اسلامی ۲

مدیریت اسلامی پیشرفته

مبانی مدیریت اسلامی

روشها و فنون توانمند سازی – کارآفرینی و توانمندسازی

مدیریت استراتژیک

مدیریت بازاریابی

بهره وری و تجزیه تحلیل ان در سازمان

تصمیم گیری و تعیین خطمشی دولتی

مدیریت تطبیقی

روابط کار در سازمان

زبان تخصصی ۳

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

حقوق اداری

حقوق اساسی

مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

مبانی مدیریت دولتی ۱

مبانی مدیریت دولتی ۲

مدیریت تحول سازمانی

مدیریت تعاونیها

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

کنترل کیفیت آماری

زبان انگلیسی ۱

زبان دوم ۲

جامعه شناسی اوقات فراغت – گذراندن اوقات فراغت

آشنایی با سازمانهای دولتی ایران

کنترل پروژه ، مدیریت و کنترل پروژه

کار سنجی – کارسنجی و روش سنجی

بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی – بررسی اقتصادی طرحی صنعتی

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

تصمیم گیری و تعیین خطمشی صنعتی

هنر و معماری ایران ۲

تاریخ فرهنگ ایران ۱

مبانی مدیریت صنعتی

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه

مدیریت بازاریابی

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/972

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.