نمونه سوالات و پاسخنامه درس علوم زمین سال سوم تجربی

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس علوم زمین سال سوم نظام قدیم علوم تجربی

سوالات و پاسخنامه درس زمین شناسی علوم تجربی دی ماه ۱۳۹۸
لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس زمین شناسی علوم تجربی شهریور ماه ۱۳۹۸
لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس زمین شناسی علوم تجربی خرداد ماه ۱۳۹۸
لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس زمین شناسی علوم تجربی شهریور ماه ۱۳۹۷
لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس زمین شناسی علوم تجربی خرداد ماه ۱۳۹۷
لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس زمین شناسی علوم تجربی دی ماه ۱۳۹۶
لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس زمین شناسی علوم تجربی شهریور ماه ۱۳۹۶
لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس زمین شناسی علوم تجربی خرداد ماه ۱۳۹۶
لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه زمین شناسی هماهنگ کشوری مرداد ۹۱
دانلود
سوالات و پاسخنامه زمین شناسی هماهنگ کشوری خرداد ۹۱
دانلود
سوالات و پاسخنامه زمین شناسی هماهنگ کشوری خرداد ۹۰
دانلود
سوالات و پاسخنامه زمین شناسی هماهنگ کشوری شهریور ۹۰
دانلود
سوالات و پاسخنامه زمین شناسی هماهنگ کشوری دی ماه ۹۰
دانلود

 

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/84

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.