سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سوم کارودانش رشته صنایع غذایی

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری

بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی

( صنایع غذایی )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم ( صنایع غذایی ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – خرداد ۹۷

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – دی ۹۶

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – شهریور ۹۶

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – خرداد ۹۶

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – دی ۹۵

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – شهریور ۹۵

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – خرداد ۹۵

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – دی ۹۴

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – شهریور ۹۴

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – خرداد ۹۴

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – دی ۹۳    

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – شهریور ۹۳

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – خرداد ۹۳

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم- دی ۹۲

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم- شهریور ۹۲

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – خرداد ۹۲

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – دی ۹۱

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سوم – شهریور ۹۱

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – خرداد ۹۱

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – دی ۹۰

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – شهریور ۹۰

( صنایع غذایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی سال سوم – خرداد ۹۰

( صنایع غذایی )

دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/824

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.