نمونه سوالات و پاسخنامه درس فیزیک ۱ و ۲ سال چهارم تجربی (پیش دانشگاهی)

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۱و۲) سال چهارم علوم تجربی

سوالات و پاسخنامه درس فیزیک مرداد ۹۱ ۹۱/۵/۲۵ دانلود
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۲) خرداد ۹۱ ۹۱/۳/۹ دانلود 
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۲) داوطلبان آزاد اردیبهشت ۹۱ ۹۱/۲/۲۵ دانلود
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۲) اسفند ۹۰   ۹۰/۱۲/۸ دانلود
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۱) اسفند ۹۰ ۹۰/۱۲/۲ دانلود
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۱) شهریور ۹۰ ۹۰/۶/۱۶ دانلود
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۱) جبرانی دوم  تیر ۹۰ ۹۰/۴/۲ دانلود
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۲) جبرانی دوم خرداد ۹۰ ۹۰/۳/۳۱ دانلود
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۲) اردیبهشت ۹۰ ۹۰/۲/۲۶ دانلود
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۲) شهریور ۹۰ ۹۰/۶/۲۱ دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/81

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.