سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس مبانی طراحی ۲ سوم کارودانش رشته گرافیک

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری مبانی طراحی ۲

( سال سوم )

( گرافیک)

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس طراحی ۲ سال سوم ( گرافیک ) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – خرداد ۹۷

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – دی ۹۶

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – شهریور ۹۶

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – خرداد ۹۶

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – دی ۹۵

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – شهریور ۹۵

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – خرداد ۹۵

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – دی ۹۴

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – شهریور ۹۴

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – خرداد ۹۴

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی طراحی ۲ سال سوم – دی ۹۳

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – شهریور ۹۳

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – خرداد ۹۳

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – دی ۹۲

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم- شهریور ۹۲

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲  سال سوم – خرداد ۹۲

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – دی ۹۱

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – شهریور ۹۱

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – خرداد ۹۱

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – دی ۹۰

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – شهریور ۹۰

( گرافیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه طراحی ۲ سال سوم – خرداد ۹۰

( گرافیک )

دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/800

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.