سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس تاریخ هنر ایران سوم کارودانش رشته سینما

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری تاریخ هنر ایران

( سال سوم )

( سینما )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس تاریخ هنر ایران سال سوم ( سینما ) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – خرداد ۹۷

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – دی ۹۶

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – شهریور ۹۶

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – خرداد ۹۶

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – دی ۹۵

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – شهریور ۹۵

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – خرداد ۹۵

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – دی ۹۴

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – شهریور ۹۴

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – خرداد ۹۴

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – دی ۹۳

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – شهریور ۹۳

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – خرداد ۹۳

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – دی ۹۲

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم- شهریور ۹۲

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – خرداد ۹۲

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – دی ۹۱

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – شهریور ۹۱

( سینما )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر ایران سال سوم – خرداد ۹۱

( سینما )

دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/795

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.