سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سوم کارودانش رشته تربیت بدنی

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی

( سال سوم )

( تربیت بدنی )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم ( تربیت بدنی ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – خرداد ۹۷

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – دی ۹۶

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – شهریور ۹۶

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – خرداد ۹۶

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – دی ۹۵

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – شهریور ۹۵

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – خرداد ۹۵

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – دی ۹۴

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – شهریور ۹۴

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – خرداد ۹۴

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – دی ۹۳

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – شهریور ۹۳

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – خرداد ۹۳

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم- دی ۹۲

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی۱ سال سوم- شهریور ۹۲

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – خرداد ۹۲

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – دی ۹۱

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – شهریور ۹۱

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – خرداد ۹۱

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – دی ۹۰

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – شهریور ۹۰

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی سال سوم – خرداد ۹۰

( تربیت بدنی )

دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/777

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.