سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس جدول مسابقات ورزشی سوم کارودانش رشته تربیت بدنی

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری جدول مسابقات ورزشی

( سال سوم )

( تربیت بدنی )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس جدول مسابقات ورزشی سال سوم ( تربیت بدنی ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – خرداد ۹۷

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – دی ۹۶

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – شهریور ۹۶

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – خرداد ۹۶

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – دی ۹۵

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – شهریور ۹۵

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – خرداد ۹۵

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – دی ۹۴

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – شهریور ۹۴

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – خرداد ۹۴

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – دی ۹۳

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – شهریور ۹۳

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – خرداد ۹۳

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم- دی ۹۲

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی۱ سال سوم- شهریور ۹۲

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – خرداد ۹۲

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – دی ۹۱

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – شهریور ۹۱

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – خرداد ۹۱

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – دی ۹۰

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – شهریور ۹۰

( تربیت بدنی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه جدول مسابقات ورزشی سال سوم – خرداد ۹۰

( تربیت بدنی )

دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/775

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.