سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس تاریخ هنر جهان سوم کارودانش رشته های گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه )

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری تاریخ هنر جهان

( سال سوم )

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس تاریخ هنر جهان سال سوم ( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – خرداد ۹۷

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – دی ۹۶

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – شهریور ۹۶

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – خرداد ۹۶

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – دی ۹۵

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – شهریور ۹۵

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – خرداد ۹۵

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – دی ۹۴

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – شهریور ۹۴

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – خرداد ۹۴

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – دی ۹۳

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – شهریور ۹۳

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – خرداد ۹۳

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – دی ۹۲

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم- شهریور ۹۲

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – خرداد ۹۲

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – دی ۹۱

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – شهریور ۹۱

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – خرداد ۹۱

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – دی ۹۰

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ هنر جهان سال سوم – شهریور ۹۰

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامهتاریخ هنر جهان سال سوم – خرداد ۹۰

( گرافیک – طراحی و دوخت – مرمت آثار فرهنگی – پشتیبانی صحنه  )

دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/766

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.