سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس الگوی ۲ سوم کارودانش رشته طراحی و دوخت

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری الگوی ۲

( سال سوم )

( طراحی و دوخت )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس الگوی ۲ سال سوم ( طراحی و دوخت ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – خرداد ۹۷

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – دی ۹۶

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – شهریور ۹۶

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – خرداد ۹۶

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم -دی ۹۵

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – شهریور ۹۵

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – خرداد ۹۵

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – دی ۹۴

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – شهریور ۹۴

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – خرداد ۹۴

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – دی ۹۳

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – شهریور ۹۳

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – خرداد ۹۳

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – دی ۹۲

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم- شهریور ۹۲

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – خرداد ۹۲

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – دی ۹۱

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – شهریور ۹۱

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – خرداد ۹۱

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – دی ۹۰

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – شهریور ۹۰

( طراحی و دوخت )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه الگوی ۲ سال سوم – خرداد ۹۰

( طراحی و دوخت )

دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/762

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.