نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان فارسی (۱و۲) سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی)

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان فارسی (۱و ۲ ) سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی)

نام درس تاریخ برگزاری لینک دانلود
سوالات و پاسخنامه زبان فارسی  شهریور ۹۱  ۹۱/۶/۱ دانلود
سوالات و پاسخنامه زبان فارسی  خرداد ۹۱ ۹۱/۳/۳ دانلود
سوالات و پاسخنامه زبان فارسی (۲) اردیبهشت ۹۱ ۹۱/۲/۲۷ دانلود
سوالات و پاسخنامه زبان فارسی (۲) اسفند ۹۰ ۹۰/۱۲/۹ دانلود
سوالات و پاسخنامه زبان فارسی (۱) اسفند ۹۰ ۹۰/۱۲/۳ دانلود
سوالات و پاسخنامه زبان فارسی (۲) شهریور ۹۰ ۹۰/۶/۲۲ دانلود
سوالات و پاسخنامه زبان فارسی (۲) شهریور ۹۰ (غائبین موجه) ۹۰/۶/۲۲ دانلود
سوالات و پاسخنامه زبان فارسی (۱) شهریور ۹۰ ۹۰/۶/۱۷ دانلود
سوالات و پاسخنامه زبان فارسی (۱) تیر ماه ۹۰ جبرانی دوم ۹۰/۴/۵ دانلود
سوالات و پاسخنامه زبان فارسی (۲) خرداد ۹۰ جبرانی دوم ۹۰/۳/۳۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه زبان فارسی (۲) اردیبهشت  ۹۰ ۹۰/۲/۲۸ دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/71

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.