پیوند کووالانسی

   دانلود مطالعه‌ی پیوند کووالانسی

 

http://dl.soalsara.ir/files/jadid/shimi/paivand.jpg

نحوه مطالعه پیوند کووالانسی را از لینک های زیر دانلود نمایید:

                                                                                                                                                   


چند نکته برای مطالعه‌ی پیوند کووالانسی

 

این مبحث از سال ۸۵ تا کنون به طور میانگین هر سال در گروه تجربی و ریاضی ۳ سؤال را به خود اختصاص داده است.

بودجه‌بندی کنکور برای رشته‌ی تجربی:

این فصل را می‌توان به قسمت‌های متفاوتی دسته‌بندی کرد:

۱٫ قسمت ابتدای فصل چهارم به چهار زیرموضوع مفاهیم کلی تقسیم می‌شود:

– پیوند کووالانسی

– خصلت یونی یا کووالانسی پیوند

– خواص ترکیب‌های کووالانسی

– ساختار لوویس

۲٫ زیرموضوع‌های مفاهیم کلی پیوند کووالانسی را طبقه‌بندی کنید و این مفاهیم را یاد بگیرید:

– تعریف پیوند کووالانسی

ماهیت الکتریکی پیوند کووالانسی

– تغییرات انرژی پتانسیل هنگام پیوند کووالانسی

– رابطه‌ی طول پیوند و انرژی پیوند

۳٫ در زیرموضوع خصلت یونی یا کووالانسی پیوند، باید پیوندهای شیمیایی بین اتم‌ها را از نظر خصلت یونی آن‌ها انجام دهید و با مفاهیمی مانند کووالانسی قطبی وکووالانسی ناقطبی آشنا شوید.

۴٫ در ساختار لوویس:

با استفاده از قواعد زیر، ساختار لوویس ترکیب‌های مولکولی ساده را می‌توان به دست آورد:

الف: با توجه به فرمول مولکولی ترکیب ارائه‌شده و شماره‌ی گروه اتم‌ها، مجموع الکترون‌های مربوط به تراز ظرفیت اتم را حساب می‌کنیم.

ب: نماد اتم‌ها را به ترتیب صحیح در جای خود قرار داده و با قرار دادن جفت الکترون‌ها به صورت پیوندی یا ناپیوندی، همه‌ی اتم‌ها (به جز هیدروژن) را به آرایش هشت‌تایی می‌رسانیم.

پ: تعداد الکترون‌های به‌کاررفته را با تعداد الکترون‌های تراز ظرفیت اتم‌ها مقایسه می‌کنیم تا درستی ساختار مشخص شود.

ت: هر جفت الکترون را با یک خط جایگزین می‌کنیم.

۵٫ پیوند داتیو یا کووالانسی کوئوردینانسی

۶٫ اگر برای تشکیل پیوند کووالانسی، اوربیتال در الکترونی اتمی با اوربیتال خالی اتم دیگر هم‌پوشانی کنند، آن را پیوند کووالانسی حاصل از داتیو یا کووالانسی کوئوردینانسی می‌نامند.

۷٫ توجه کنید که پس از تشکیل پیوند داتیو، هیچ تفاوتی میان آن و سایر پیوندهای مانند آن نمی‌توان قائل شد.

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/671

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.