دانلود امتحانات ریاضیات ۱ شهریور ۹۳

باسمه تعالی

سوال و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری  

پایه اول دوره دوم  سال متوسطه (روزانه)

درنوبت (شهریورماه) سال‌تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

تذکر 🙁 سوال و راهنمای تصحیح حد اقل ۳ ساعت پس از آزمون بصورت  لینک به نام دروس قرار می گیرد . فایلها به فرم  PDF   می باشند. )

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

                ساعت امتحان

روز و تاریخ امتحان

۱۰ صبح

۱۴:۳۰

یکشنبه   1393/06/02

ریاضی ۱

ریاضی ۱

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری

پایه اول دوره دوم سال متوسطه (روزانه)

غائبین موجه درنوبت (شهریورماه) سال‌تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

                ساعت امتحان

روز و تاریخ امتحان

۱۰ صبح

شنبه   1393/06/25

ریاضی ۱

 

 

 

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/665

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.