سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس رسم فنی تخصصی سال سوم فنی رشته مکانیک خودرو

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری رسم فنی تخصصی

( سال سوم )

(مکانیک خودرو )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس رسم فنی تخصصی سال سوم ( مکانیک خودرو )  را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – خرداد ۹۷

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – دی ۹۶

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – شهریور ۹۶

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – خرداد ۹۶

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – دی ۹۵

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – شهریور ۹۵

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – خرداد ۹۵

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – دی ۹۴

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – شهریور ۹۴

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – خرداد ۹۴

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – دی ۹۳

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – شهریور ۹۳

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – خرداد ۹۳

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سال سوم – دی ۹۲

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سال سوم- شهریور ۹۲

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سال سوم – خرداد ۹۲

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – دی ۹۱

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – شهریور ۹۱

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – خرداد ۹۱

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – دی ۹۰

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – شهریور ۹۰

(مکانیک خودرو )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم فنی تخصصی سال سوم – خرداد ۹۰

(مکانیک خودرو )

دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/587

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.