سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دین و زندگی سال سوم

آرشیو سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی قرآن و تعلیمات دینی ۳

( کلیه رشته ها )

 

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس دین و زندگی ۳ سال سوم ( کلیه رشته ها)  را از لینک های زیر دانلود نمایید:

پاسخنامه ها در ادامه سوالات قرار داده شده است.

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم و اقلیت ها – خردادماه ۹۷

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم  و اقلیت ها- دی ۹۶

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم  و اقلیت ها- شهریور ۹۶

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم  و اقلیت ها- خرداد ۹۶

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم  و اقلیت ها- دی ۹۵

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم  و اقلیت ها- شهریور ۹۵

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم  و اقلیت ها- خرداد ۹۵

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – دی ۹۴

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی اقلیت ها سال سوم – دی د۹۴

دانلود

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – شهریور۹۴

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی اقلیت ها(تسنن) سال سوم – شهریور۹۴

دانلود

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – خرداد ۹۴

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی اقلیت ها(تسنن-آشوری-کلیمی-ارامنه-زرتشتی) سال سوم – خرداد ۹۴

دانلود

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – دی ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – شهریور ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – خرداد ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – دی ۹۲ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم- شهریور ۹۲ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – خرداد ۹۲ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – دی ۹۱ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – شهریور ۹۱ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – خرداد ۹۱ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – دی ۹۰ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – شهریور ۹۰ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه دینی و قرآن سال سوم – خرداد ۹۰ دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/485

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.