سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی زبان خارجه ( انگلیسی ) سال سوم ( کلیه رشته ها )

آرشیو سوالات امتحان نهایی زبان خارجه ۳

(کلیه رشته ها )

سال سوم نظام قدیم

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس زبان انگلیسی سال سوم (نظام قدیم) کلیه رشته ها را از لینک های زیر دانلود نمایید:

برای دانلود سوالات و پاسخنامه درس زبان خارجه ۳ پایه دوازدهم اینجا کلیک کنید.
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -خرداد ماه ۹۹ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -دی ماه ۹۸ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -خرداد ماه ۹۸ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -شهریور ماه ۹۸ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -شهریور ماه ۹۷ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -خرداد ماه ۹۷ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -دی ماه ۹۶ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -شهریور ماه ۹۶ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -خرداد ماه ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان فرانسه سال سوم -خرداد ماه ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان آلمانی سال سوم -خرداد ماه ۹۶

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -دی ماه ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان فرانسه سال سوم – دی ماه ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان آلمانی سال سوم -دی ماه ۹۵

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -شهریور ماه ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان فرانسه سال سوم – شهریور ماه ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان آلمانی سال سوم -شهریور ماه ۹۵

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -خرداد ماه ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان فرانسه سال سوم -خرداد ماه ۹۵

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان آلمانی سال سوم -خرداد ماه ۹۵

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -دی ماه ۹۴ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم -شهریور ماه ۹۴ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – خرداد ماه ۹۴ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – دی ماه ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – شهریور ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – خرداد ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – دی ۹۲ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم- شهریور ۹۲ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – خرداد ۹۲ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – دی ۹۱ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – شهریور ۹۱ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – خرداد ۹۱ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – دی ۹۰ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – شهریور ۹۰ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی سال سوم – خرداد ۹۰ دانلود

 

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/483

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.