سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان۲ رشته انسانی

آرشیو سوالات امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان۲

( سال سوم رشته علوم انسانی )

 http://dl.soalsara.ir/files/d/3/e/tarikh-i&j/tarik-i&j2.jpg

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس تاریخ ایران و جهان سال سوم رشته علوم انسانی را از لینک های زیر دانلود نمایید:

پاسخنامه ها در ادامه سوالات قرار داده شده است.

دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – خرداد ۹۷ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – دی ۹۶ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – شهریور ۹۶ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – خرداد ۹۶ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – دی ۹۵ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – شهریور ۹۵ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – خرداد ۹۵ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – دی ۹۴ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – شهریور ۹۴ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – خرداد ۹۴ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – دی ماه ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – شهریور ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – خرداد ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – دی ۹۲ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – شهریور ۹۲ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – دی ۹۱ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – شهریور ۹۱ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – خرداد ۹۱ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – دی ۹۰ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – شهریور ۹۰ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان۲ – خرداد ۹۰ دانلود

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/462

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.