آرشیو سوالات دروس رشته مدیریت دولتی دی ماه ۹۰

دانلود رایگان نمونه سوالات و پاسخنامه

مدیریت دولتی

نیمسال اول ۹۱-۹۰ پیام نور

پیام نور

http://dl.soalsara.ir/files/payamnor/pic/mod.dawlati.png

ریاضیات پایه  –  ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱

ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲

آمارو کاربرد آن در مدیریت۱

آمارو کاربرد آن در مدیریت۲

اصول حسابداری ۱ – اصول حسابداری یا هزینه یابی

اصول حسابداری ۲

اصول حسابداری ۳

حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱

تصمیم گیری و تعیین خطمشی دولتی

سیستم های اطلاعات مدیریت

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

حسابرسی – حسابرسی ۱

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

مدیریت مالی – مدیریت مالی ۱

حسابداری دولتی – حسابداری و حسابرسی دولتی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت مالی ۲

پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱

پژوهش عملیاتی ۲

پول و ارز بانکداری – پول و بانکداری

حقوق بازرگانی – حقوق تجارت

مدیریت تعاونیها

مبانی مدیریت اسلامی

حقوق اساسی

مالیه عمومی- ماله عمومی و خط مشی مالی دولتها

مدیریت تولید

مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

مبانی مدیریت دولتی ۱

مبانی مدیریت دولتی ۲

حقوق اداری

رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی

روش تحقیق 

اصول سازمان و مدیریت – مدیریت و تئوری سازمان

اصول تنظیم و کنترل بودجه

زبان تخصصی ۲ ، زبان تخصصی ۳

مدیریت تطبیقی

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

مدیریت توسعه

روانشناسی سیاسی

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

جامعه شناسی سازمان ها

کاربرد کامپیوتر در مدیریت – رایانه پیشرفته

تحقیق در عملیات ۱

تحقیق در عملیات ۲

اصول تنظیم و کنترل بودجه

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

اصول سازمان و مدیریت – مدیریت و تئوری سازمان

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/390

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.