دانلود کتاب های کلاس دوم دبستان

"برای مشاهده pdf کتابها روی عنوان کتاب کلیک کنید."

کد کتاب

 

عنوان

 

پایه

 

سال تحصیلی ۹۵-۹۶

۰۵

فارسی مهارت های خوانداری

دوم دبستان

۱/۰۵

فارسی مهارت های نوشتاری

دوم دبستان

۶

ریاضی

دوم دبستان

۱/۰۸

آموزش قرآن

دوم دبستان

۰۷

علوم تجربی

دوم دبستان

۰۸

هدیه های آسمان

دوم دبستان

۳۰

هدیه های آسمان ویژه اهل سنت

دوم دبستان

۲/۰۸

لوح آموزشى تربیت بدنى

دوم دبستان

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/383

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.