کتاب های پایه هشتم ( دوم متوسطه )

"برای مشاهده pdf کتابها روی عنوان کتاب کلیک کنید."

کد کتاب عنوان پایه سال تحصیلی ۹۵-۹۶
۱۱۵/۲ فارسی استعدادهای درخشان

هشتم

(دوم متوسطه)

www.soalsara.ir
۱۱۸/۱ علوم تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان

هشتم

(دوم متوسطه)

www.soalsara.ir
۱۱۷/۱ ریاضیات تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان

هشتم

(دوم متوسطه)

 www.soalsara.ir
۱۱۸

علوم تجربی

هشتم

(دوم متوسطه)

 www.soalsara.ir
۱۱۷

ریاضی

هشتم

( دوم متوسطه )

 www.soalsara.ir
۱۱۶

کار و فناوری

هشتم

( دوم متوسطه )

 www.soalsara.ir
۱۱۹

پیام های آسمان

هشتم

( دوم متوسطه )

www.soalsara.ir
۱۱۵

فارسی

هشتم

( دوم متوسطه )

 www.soalsara.ir
۱۱۵/۱

آموزش مهارت های نوشتاری

(نگارش و انشا)

هشتم

( دوم متوسطه )

www.soalsara.ir
۱۲۳

فرهنگ و هنر

هشتم

( دوم متوسطه )

www.soalsara.ir
۱۲۲

مطالعات اجتماعی

(مدنی، جغرافیا، تاریخ)

هشتم

( دوم متوسطه )

www.soalsara.ir
۱۲۵

عربی

هشتم

( دوم متوسطه )

www.soalsara.ir
۱۲۷

تفکر و سبک زندگی

هشتم

( دوم متوسطه )

www.soalsara.ir
۱۲۱/۱

تفکر و سبک زندگی (پسران)

هشتم

( دوم متوسطه )

www.soalsara.ir
۱۲۴

انگلیسی (۲)

هشتم

( دوم متوسطه )

 www.soalsara.ir
۱۲۴/۱

کتاب کار انگلیسی

هشتم

( دوم متوسطه )

www.soalsara.ir
۱۲۶

آموزش قرآن

هشتم

( دوم متوسطه )

www.soalsara.ir
۱۱۹/۱

ضمیمه پیام های آسمان

(ویژه اهل سنت)

هشتم

(دوم متوسطه)

www.soalsara.ir
 

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق

هشتم

(دوم متوسطه)

www.soalsara.ir
 

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/298

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.