دروس عمومی سال دوم متوسطه دوم

کد کتاب

عنوان

پایه

کتاب های عمومی

۲۲۰٫۱

ادبیات فارسی (۲)

دوم

۲۲۰٫۲ زبان فارسی (۲)

دوم

۲۲۲

دین و زندگی

(قرآن و تعلیمات دینی)

دوم

۲۲۲٫۲

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (۲)

(بخش مشترک) ویژه اقلیت های دینی

دوم

۲۲۳٫۱ زبان انگلیسی (۲)

دوم

 

۲۳۴٫۱ زبان فرانسه (۲)

دوم

۲۳۴٫۲ ریاضی۲

دوم (به جز انسانی)

۲۳۵٫۲ زبان آلمانی۲

مقدمه ۱۸۱٫۱۳ کیلوبایت
بخش اول ۲۷۷٫۰۸ کیلوبایت
بخش دوم ۳۸۵٫۹۳ کیلوبایت
بخش سوم ۳۹۷٫۶۸ کیلوبایت
بخش چهارم ۲۳۴٫۴۲ کیلوبایت

 

دوم

۲۳۸ آمادگی دفاعی

دوم

۲۴۹٫۱ ادبیات فارسی (۳) سوم (به جز انسانی)

۲۴۹٫۳ زبان فارسی ۳ عمومی سوم (به جز انسانی)

۲۵۱ قرآن و تعلیمات (۳) دین و زندگی سوم

۲۵۱٫۲ تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (۳) ویژه اقلیت دینی سوم

۲۵۲٫۱ زبان انگلیسی (۳) سوم

۲۵۳٫۲ تاریخ معاصر ایران سوم (به جز انسانی)

۲۶۷٫۱ زبان آلمانی (۳) سوم

۲۶۷٫۲ زبان فرانسه (۳) سوم

۲۳۶

جغرافیای استان شناسی تهران

دوم

۲۳۶٫۰۱

جغرافیای استان شناسی قم

 

دوم

۲۳۶٫۰۲

جغرافیای استان شناسی سمنان

دوم

۲۳۶٫۰۳

جغرافیای استان شناسی مرکزی

دوم

۲۳۶٫۰۴

جغرافیای استان شناسی مازندران

دوم

۲۳۶٫۰۵

جغرافیای استان شناسی گیلان

دوم

۲۳۶٫۰۶ جغرافیای استان شناسی زنجان دوم

۲۳۶٫۰۷

جغرافیای استان شناسی همدان

دوم

۲۳۶٫۰۸

جغرافیای استان شناسی اصفهان

دوم

۲۳۶٫۰۹

جغرافیای استان شناسی لرستان

دوم

۲۳۷

جغرافیای استان شناسی خراسان رضوی

دوم

۲۳۷٫۰۱

جغرافیای استان شناسی فارس

دوم

۲۳۷٫۰۲

جغرافیای استان شناسی آذربایجان شرقی

دوم

۲۳۷٫۰۳

جغرافیای استان شناسی آذربایجان غربی

دوم

۲۳۷٫۰۴

جغرافیای استان شناسی اردبیل

دوم

۲۳۷/۲۰ جغرافیای استان شناسی البرز دوم

۲۳۷٫۰۵

جغرافیای استان شناسی خوزستان

اجرای آزمایشی

دوم

۲۳۷٫۰۶ جغرافیای استان شناسی کردستان دوم

۲۳۷٫۰۷

جغرافای استان شناسی کرمانشاه

دوم

۲۳۷٫۰۸

جغرافیای استان شناسی بوشهر

دوم

۲۳۷٫۰۹

جغرافیای استان شناسی یزد

دوم

۲۳۷٫۱۰

جغرافیای استان شناسی کرمان

اجرای آزمایشی

دوم

۲۳۷٫۱۱

جغرافیای استان شناسی سیستان و بلوچستان

دوم

۲۳۷٫۱۲

جغرافیای استان شناسی کهگیلویه و بویراحمد

دوم

۲۳۷٫۱۳

جغرافیای استان شناسی چهارمحال و بختیاری

دوم

۲۳۷٫۱۴

جغرافیای استان شناسی ایلام

دوم

۲۳۷٫۱۵

جغرافیای استان شناسی هرمزگان

دوم

۲۳۷٫۱۶

جغرافیای استان شناسی قزوین

دوم

۲۳۷٫۱۷

جغرافیای استان شناسی گلستان

دوم

۲۳۷٫۱۸

جغرافیای استان شناسی خراسان شمالی

دوم

۲۳۷٫۱۹

جغرافیای استان شناسی خراسان جنوبی

دوم

 

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/289

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.