آرشیو سوالات و پاسخنامه های امتحانات رشته مدیریت (کلیه گرایشها) خرداد ۹۴

دانلود رایگان نمونه سوالات و پاسخنامه

مدیریت (کلیه گرایشها)

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ پیام نور

http://dl.soalsara.ir/files/payamnor/pic/modiriat.jpg

ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱

ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲

آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی ، آمارو کاربرد آن در مدیریت۱

آمارو کاربرد آن در مدیریت ۲ ، کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

رایانه پیشرفته – کاربرد کامپیوتر در مدیریت

اصول حسابداری ۱ – اصول حسابداری یا هزینه یابی

اصول حسابداری ۲

اصول حسابداری ۳

زبان تخصصی ۱

زبان تخصصی ۲

حسابداری دولتی – حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱

حسابداری صنعتی ۲

حسابداری صنعتی ۳

حسابرسی – حسابرسی ۱

مدیریت مالی – مدیریت مالی ۱

مدیریت مالی ۲

پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱

پول و ارز بانکداری – پول و بانکداری

رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی

اصول علم اقتصاد ۱

اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ (کلان و جهانگردی) – اقتصاد کلان

اقتصاد توسعه – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

اصول سازمان و مدیریت – مدیریت و تئوری سازمان

روش تحقیق، روش تحقیق در مدیریت

اصول بازاریابی – بازاریابی و مدیریت بازار

سیستم های خرید انبارداری و توزیع

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

بازاریابی بین الملل – بازاریابی بین المللی

سیستم های اطلاعات مدیریت

مدیریت منابع انسانی

تجارت الکترونیک۱

حقوق اساسی

مبانی مدیریت بازرگانی

حقوق تجارت

تحقیق در عملیات

خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن – مدیریت اسلامی ۱

مدیریت بازاریابی

بهره وری و تجزیه تحلیل ان در سازمان

مدیریت اسلامی پیشرفته

روشها و فنون توانمند سازی – کارآفرینی و توانمندسازی

مالیه عمومی- ماله عمومی و خط مشی مالی دولتها

تصمیم گیری و تعیین خطمشی دولتی

مدیریت تطبیقی

روابط کار در سازمان، روابط صنعتی

زبان تخصصی ۲، زبان تخصصی ۳ ، زبان تخصصی مدیریت صنعتی

زبان تخصصی ۳، زبان تخصصی ۴

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

مبانی مدیریت دولتی ۱

مبانی مدیریت دولتی ۲

مدیریت تعاونیها

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

مالیه عمومی- ماله عمومی و خط مشی مالی دولتها

کنترل کیفیت آماری

زبان انگلیسی ۱

زبان انگلیسی ۲

زبان دوم ۱

زبان دوم ۲

زبان انگلیسی تخصصی ۱

جغرافیای جهانگردی عمومی

جغرافیای جهانگردی ایران

شناخت صنعت جهانگردی

جامعه شناسی اوقات فراغت – گذراندن اوقات فراغت

شناخت روحیات ملل

آداب سفر در اسلام

آشنایی با سازمانهای دولتی ایران

برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی

سیاست گذاری توریسم – مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

فن راهنمایی

امور مسافرت و صدور بلیت

کنترل پروژه ، مدیریت و کنترل پروژه

کار سنجی – کارسنجی و روش سنجی

بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی – بررسی اقتصادی طرحی صنعتی

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

بررسی مسائل اجتماعی ایران – تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

هنر و معماری ایران ۱

هنر و معماری ایران ۲

شناخت صنایع دستی ایران

تاریخ فرهنگ ایران ۱

تاریخ فرهنگ ایران ۲

باستان شناسی ایران

مبانی مدیریت صنعتی

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها * در بخش صنعت *

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه

آشنایی با موزه های جهانگردی – آشنایی با موزه های ایران

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/252

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.