کتاب راهنمای معلم پایه سوم ابتدایی

برای دانلود هر کتاب روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.


کتاب معلم راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی  01 آذر ۱۳۹۲

فایل اول-     فایل دوم-     فایل سوم-     فایل چهارم-    فایل پنجم-   


 کتاب معلم (راهنمای تدریس) علوم  سوم ابتدایی ۰۲ آذر ۱۳۹۲

فایل اول-   فایل دوم-   فایل سوم-   فایل چهارم-  

فایل پیش نویس کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی سوم ابتدایی  22 مهر ۱۳۹۲


ضمیمه کتاب راهنمای درس هنر پایه  سوم ابتدایی

فایل کلی (۱۵/۰۷/۹۳)


راهنمای معلم در ارزش یابی توصیفی پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی

فایل ۱ فایل ۲ فایل ۳ فایل ۴ فایل ۵ فایل ۶ فایل ۷ فایل ۸ فایل ۹

راهنمای تدریس فارسی پایه سوم ابتدایی

فایل اولفایل دوم


ضمیمه کتاب تربیت بدنی دوره ابتدایی ویژه معلمان پایه سوم

فایل کلی


کتاب معلم (راهنمای تدریس) هدیه های آسمان سوم ابتدایی

فایل اولفایل دومفایل سومفایل چهارمفایل پنجم

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/240

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.