دانلود کتاب های راهنمای معلم

دوره ابتدایی
       
راهنمای درس فارسی پایه اول – دانش آموز با نیاز ویژه
راهنمای درس ریاضی پایه اول – دانش آموز با نیاز ویژه

دریافت فایل

       
       
 
ضمیمه  هنر پایه دوم ابتدایی
تربیت بدنی دوره ابتدایی" پایه دوم
     
فارسی سوم دبستان
علوم تجربی سوم دبستان
هدیه های آسمان سوم دبستان
مطالعات اجتماعی سوم دبستان
تربیت بدنی پایه سوم
پیش نویس ریاضی سوم ابتدایی
       
راهنمای درس هنر پایه سوم
تربیت بدنی پایه چهارم
       

سلامت و تربیت بدنی پایه ششم
کارو فناوری کلیات و فناوری اطلاعات و ارتباطات ششم دبستان
کتاب معلم درس کار و فناوری پودمان های کار (صنعت)

 ریاضی ششم

دریافت فایل

فارسی ششم

دریافت فایل

علوم تجربی ششم

دریافت فایل

مطالعات اجتماعی ششم

دریافت فایل

کارو فناوری پودمان های کار(خدمات و کشاورزی)ششم

دریافت فایل

کارو فناوری پروژه های طراحی و ساخت ششم

دریافت فایل

کارو فناوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات)ششم

دریافت فایل

آموزش قرآن ششم

دریافت فایل

تفکرو پژوهش ششم

دریافت فایل

 

 

 

 

هدیه های آسمان ششم

دریافت فایل

ارزشیابی توصیفی

دریافت فایل

       
دوره متوسطه اول

پیش نویس ریاضی(هفتم)
 فارسی (هفتم)دریافت فایل
مطالعات اجتماعی (هفتم)
زبان (هفتم)
تفکر و سبک زندگی (هفتم)
عربی (هفتم)

 

فرهنگ و هنر(هفتم)

علوم تجربی (هفتم)

دریافت فایل

مهارت های نوشتاری (هفتم)

دریافت فایل

تربیت بدنی و سلامت(هفتم، هشتم و نهم)
زبان (هشتم )
تفکر و سبک زندگی(هشتم )

 

 

 

 

 
عربی(هشتم )
دریافت فایل

 فارسی (هشتم)
دریافت فایل

       
دوره متوسطه دوم

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/232

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.