نرم افزار کاربردی در زمینه ی آموزش شیمی CHEMIX

نرم افزار CHEMIX

با این نرم افزار به سادگی می توانید عملیات موازنه ، محاسبه جرم مولی ترکیبات مختلف، محاسبه آنتالپی و آنتروپی واکنش ها، بررسی قابلیت انحلال پذیری انواع ترکیبات، مقایسه قدرت اسیدها و بازها و…. انجام دهید.www.soalsara.ir

لینک دانلود

منبع : سایت دفتر تالیف کتب درسی

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/136

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.