معرفی گروه درسی هنر

گروه درسی هنر یکی از گروه های درسی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی نظری در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است . این گروه درسی، برنامه ریزی درس هنر در دوره های آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ی نظری را بر عهده دارد .

برای دانلود هر مورد روی عکس مورد نظر کلیک کنید.

فیلم های آموزشی راهنمای معلم ابتدایی

http://dl.soalsara.ir/files/ebtedaee/honar/pic/1.jpg http://dl.soalsara.ir/files/ebtedaee/honar/pic/2.jpg
http://dl.soalsara.ir/files/rahnamaee/honar/pic/13.jpg http://dl.soalsara.ir/files/rahnamaee/honar/pic/5.jpg
http://dl.soalsara.ir/files/rahnamaee/honar/pic/12.jpg http://dl.soalsara.ir/files/rahnamaee/honar/pic/11.jpg
http://dl.soalsara.ir/files/rahnamaee/honar/pic/7.jpg http://dl.soalsara.ir/files/rahnamaee/honar/pic/6.jpg
http://dl.soalsara.ir/files/rahnamaee/honar/pic/10.jpg  

 

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/1244

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.