نکات مهم درس فیزیک سال دوم فصل دوم حرکت شناسی (سینماتیک)

فایل pdf درس فیزیک سال دوم فصل دوم حرکت شناسی (سینماتیک)

مکان و جابه جایی، بردار مکان، سرعت متوسط، سرعت لحظه ای، حرکت با سرعت ثابت، معادله حرکت یکنواخت و شتابدارسایت سوال سرا،شتاب متوسط، شتاب لحظه ای،نمودار مکان-زمان تعبییر هندسی سرعت،معادله حرکت (مکان-زمان) نمودار سرعت-زمان ، تعبیر هندسی شتاب


حجم فایل : ۲۷۶ kb

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/121

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.