سوالات و پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی

اندیشه سیاسی امام خمینی

علوم انسانی

علوم پایه

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم ۹۴-۹۳

دانلود

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

 

Permanent link to this article: https://soalsara.ir/post/1161

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.