بایگانی برچسب: نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم انسانی نیمسال اول ۹۴-۹۳

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم انسانی نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم انسانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم انسانی ترم تابستان ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم انسانی نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درسزبان عمومی علوم انسانی نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم انسانی ترم تابستان ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم انسانی نیمسال اول ۹۲-۹۱

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم انسانی نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم انسانی ترم تابستان ۹۲-۹۱

دانلود

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1174