بایگانی برچسب: نمونه سوالات و پاسخنامه تربیت بدنی2 پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی۲ پیام نور

تربیت بدنی ۲- ورزش ۱

علوم انسانی

علوم پایه

نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی ۲ نیمسال دوم ۹۴-۹۳

دانلود

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی ۲ نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی ۲ نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی ۲ نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1179