بایگانی برچسب: نمونه سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس فناوري ساختمان هاي بتوني سال سوم ( ساختمان )

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس اکتشاف معدن سال سوم فنی رشته معدن

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری اکتشاف معدن

سال سوم

(معدن )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس اکتشاف معدن سال سوم ( معدن ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/435

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی سال سوم فنی صنایع شیمیایی

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی

( سال سوم )

(صنایع شیمیایی)

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی سال سوم ( صنایع شیمیایی ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/439

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس هندسه ترسیمی سوم فنی رشته نقشه کشی عمومی

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری هندسه ترسیمی

( سال سوم )

(نقشه کشی عمومی)

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس هندسه ترسیمی سال سوم (نقشه کشی عمومی) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/606

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس نقشه کشی تاسیسات سال سوم فنی رشته تاسیسات

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری درس نقشه کشی تاسیسات

( سال سوم )

( تاسیسات )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس نقشه کشی تاسیسات سال سوم ( تاسیسات ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/607

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس محاسبات فنی ( ۲ ) صنایع چوب سال سوم فنی رشته صنایع چوب و کاغذ

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری محاسبات فنی ( ۲ ) صنایع چوب

( سال سوم )

(صنایع چوب و کاغذ )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس محاسبات فنی ( ۲ ) صنایع چوب سال سوم ( صنایع چوب و کاغذ ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/605

« نوشته‌های قدیمی‌تر