بایگانی برچسب: سوالات،شیمی،2،سال،دوم،عناصر،جدول،تناوبی،انرژی،یونش،آرایش،اتمی،

دانلود نمونه سوالات درس شیمی ۲

دانلود نمونه سوالات درس شیمی ۲
نمونه سوالات شیمی 2

نمونه سوالات درس شیمی سال دوم دبیرستان که شامل سوالاتی از مباحث نماد شیمیایی اتم ها،نخستین انرژی یونش، آرایش الکترونی-اوربیتالی عناصر، جرم اتمی، محاسبه تعداد الکترون،نوترون ،پروتون عناصر و عدد اتمی، نظریه بور، ویژگی های اشعه کاتدی،جدول تناوبی عناصر، خواص عناصر، فلزها و نافلزهای جدول تناوبی، ویژگی های تناوبی عناصر،شعاع اتمی،خواص فلزات قلیایی و و قلیایی خاکی، گاز های نجیب،تغییرات انرژی یونش و الکترونگاتیوی در یک گروه،اکتنیدها،دمای ذوب، آنیون و کاتد، پیوند کوالانسی، طول پیوند و سطح انرژی اتم ها، پیوند کوالانسی  قطبی و ناقطبی، فرمول شیمیایی ترکیب ها، الماس، گرافیت، تفاوت گروهی عاملی کربوکسیل و هیدروکسیل، رسم  ایزومرهای اتیلنی و سیکلو آلکانی ترکیبات و .

فایل مورد نظر را در ادامه مطلب دانلود نمایید. ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/359