بایگانی برچسب: جدول فراوانی آمار دبیرستان

خلاصه کامل آمار دبیرستان

دانلود درسنامه کامل آمار دبیرستان

 

آمار

خلاصه  کامل درسنامه آمار دبیرستان را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل  مباحثی چون جامعه و نمونه ، متغیر های تصادفی ، دسته بندی داده ها و جدول فراوانی ، طول دسته ، مرکز دسته ، نمودار مستطیلی، نمودار میله ای ، نمودار چند بر فراوانی ، نمودار دایره ای ، میانگین ، میانه ، مد ، چارک ها ، واریانس ، انحراف معیار ، ضریب تغییرات و... میباشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/929