بایگانی برچسب: امتحانات نهایی دروس رشته های کاردانش خردادماه96

امتحانات نهایی دروس رشته های کاردانش خردادماه ۹۶

ت امتحان

روز

و تاریخ امتحان

رشته تحصیلی

۸ صبح

سه شنبه

     02/03/1396

پنج شنبه

۰۴/۰۳/۱۳۹۶

یک شنبه

۰۷/۰۳/۱۳۹۶

سه شنبه

۰۹/۰۳/۱۳۹۶

پنج وشنبه

۱۱/۰۳/۱۳۹۶

شنبه

۱۳/۰۳/۱۳۹۶

حسابداری وبازرگانی

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

اصول حسابداری (۲)

حسابداری شرکتها

مفاهیم و روشهای آماری(۲)

حسابداری صنعتی مقدماتی

—–

طراحی و دوخت

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

الگو (۲)

تاریخ هنرجهان

الیاف نساجی

طراحی اندام ولباس

—–

کامپیوتر

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

بانک اطلاعاتی

ریاضی (۳)

زبان تخصصی

شبکه‌های کامپیوتری

—–

تربیت بدنی

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

جدول مسابقات ورزشی

تغذیه وبهداشت موادغذایی

شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی

فیزیولوژی ( ۱)

—–

مدیریت خانواده

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

خانواده در اسلام

روان‌شناسی رشد

حقوق خانواده دراسلام

بهداشت خانواده

—–

صنایع غذایی

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

اصول کنترل کیفیت

اصول تغذیه

بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی

سردخانه وانبار

—–

گرافیک

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

طراحی(۲)

تاریخ هنرجهان

مبانی تصویر سازی

علم مناظرومرایا

—–

نقشه کشی معماری

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

عناصروجزئیات

متره و برآورد

آشنایی با بناهای تاریخی

تاسیسات ساختمان

—–

مرمت آثار فرهنگی

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

پیشینه و سیرتحول مواد معدنی

تاریخ هنرجهان

فرسایش و پوسیدگی مواد معدنی

پیشینه ومبانی نظری مرمت

—–

سینما

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

کارگاه نگارش (۲)

مبانی زیبایی شناسی ودرک تصویر

تاریخ هنر ایران

تاریخ سینما

 

تحلیل فیلم

پشتیبانی صحنه

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

حجم شناسی

تاریخ هنرجهان

طراحی تخصصی

نقشه‌کشی(۱)

—–

کودکیاری

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

بهداشت روانی

تغذیه وبهداشت موادغذایی

بیماریهای شایع کودکان

فعالیت ‌های آموزشی پیش دبستانی

—–

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/200