بایگانی برچسب: امتحانات نهایی دروس رشته های نظری کاردانش ماه 95

امتحانات نهایی دروس رشته های نظری کاردانش ماه ۹۵

ساعت امتحان

روز

و تاریخ امتحان

رشته تحصیلی

۱۰ صبح

شنبه

     04/10/1395

دوشنبه

۰۶/۱۰/۱۳۹۵

چهارشنبه

۰۸/۱۰/۱۳۹۵

شنبه

۱۱/۱۰/۱۳۹۵

دوشنبه

۱۳/۱۰/۱۳۹۵

چهارشنبه

۱۵/۱۰/۱۳۹۵

حسابداری وبازرگانی

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)


اصول حسابداری (۲)

مفاهیم و روشهای آماری(۲)

حسابداری شرکتها

حسابداری صنعتی

—–

طراحی و دوخت

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

الگو (۲)

الیاف نساجی

تاریخ هنرجهان

طراحی اندام ولباس

—–

کامپیوتر

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بانک اطلاعاتی

ریاضی (۳)

زبان تخصصی

شبکه‌های کامپیوتری

—–

تربیت بدنی

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

جدول مسابقات ورزشی

شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی

تغذیه وبهداشت موادغذایی

فیزیولوژی ( ۱)

—–

مدیریت خانواده

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

خانواده در اسلام

حقوق خانواده دراسلام

روان‌شناسی رشد

بهداشت خانواده

—–

صنایع غذایی

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

اصول کنترل کیفیت

بهداشت و ایمنی کار درکارخانجات مواد غذایی

اصول تغذیه

سردخانه وانبار

—–

گرافیک

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

طراحی(۲)

مبانی تصویر سازی

تاریخ هنرجهان

علم مناظرومرایا

—–

نقشه کشی معماری

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

عناصروجزئیات

آشنایی با بناهای تاریخی

متره و برآورد

تاسیسات ساختمان

—–

مرمت آثار فرهنگی

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

پیشینه و سیرتحول مواد معدنی

فرسایش و پوسیدگی مواد معدنی

تاریخ هنرجهان

پیشینه ومبانی نظری مرمت

—–

سینما

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

کارگاه نگارش (۲)

تاریخ هنر ایران

مبانی زیبایی شناسی ودرک تصویر

تاریخ سینما

 

تحلیل فیلم

پشتیبانی صحنه

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

حجم شناسی

طراحی تخصصی

تاریخ هنرجهان

نقشه‌کشی(۱)

—–

کودکیاری

تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بهداشت روانی

بیماریهای شایع کودکان

تغذیه وبهداشت موادغذایی

فعالیت ‌های آموزشی پیش دبستانی

—–

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/200