بایگانی برچسب: امتحانات نهایی دروس رشته های نظری دی ماه 95

امتحانات نهایی دروس رشته های نظری دی ماه ۹۵

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز

و تاریخ امتحان

۱۰ صبح

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

شنبه

     0۴/۱۰/۱۳۹۵

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

اصول و عقاید (۲)

دوشنبه

۰۶/۱۰/۱۳۹۵

هندسه (۲)

ریاضی(۳)

ریاضی

ریاضی

چهارشنبه

۰۸/۱۰/۱۳۹۵

عربی(۳)

عربی(۳)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

شنبه

۱۱/۱۰/۱۳۹۵

حسابان

زیست شناسی(۲) وآزمایشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

دوشنبه

۱۳/۱۰/۱۳۹۵

شیمی(۳) و آزمایشگاه

شیمی(۳) و آزمایشگاه

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

سه شنبه

۱۴/۱۰/۱۳۹۵

—-

—-

جامعه شناسی(۲)

جامعه شناسی(۲)

چهار شنبه

۱۵/۱۰/۱۳۹۵

زبان فارسی (۲)

زبان فارسی (۲)

آرایه های ادبی

تفسیر و علوم قرآنی(۲)

شنبه

۱۸/۱۰/۱۳۹۵

فیزیک(۳) و آزمایشگاه

فیزیک(۳) و آزمایشگاه

تاریخ ایران و جهان (۲)

تاریخ اسلام (۲)

دوشنبه

۲۰/۱۰/۱۳۹۵

جبر و احتمال

زمین شناسی

عربی(۳) ویژه ادبیات و علوم انسانی

عربی(۳) ویژه علوم و معارف اسلامی

چهارشنبه

۲۲/۱۰/۱۳۹۵

ادبیات فارسی(۳)

ادبیات فارسی(۳)

جغرافیا (۲)

اخلاق(۲)

پنج شنبه

۲۵/۱۰/۱۳۹۵

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/229