بایگانی برچسب: امتحانات نهایی دروس رشته های نظری خردادماه 96

امتحانات نهایی دروس رشته های نظری خردادماه ۹۶

زبان آلمانی(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگلیسی(۳)

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز

و تاریخ امتحان

۸ صبح

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

سه شنبه

     02/03/139۶

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

تعلیمات دینی و قرآن (۳)

اصول و عقاید (۲)

پنج شنبه

۰۴/۰۳/۱۳۹۶

جبر و احتمال

ریاضی(۳)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

یک شنبه

۰۷/۰۳/۱۳۹۶

فیزیک(۳) و آزمایشگاه

فیزیک(۳) و آزمایشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

سه شنبه

۰۹/۰۳/۱۳۹۶

ادبیات فارسی(۳)

ادبیات فارسی(۳)

ریاضی

ریاضی

پنج شنبه

۱۱/۰۳/۱۳۹۶

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

 شنبه

۱۳/۰۳/۱۳۹۶

شیمی(۳) و آزمایشگاه

شیمی(۳) و آزمایشگاه

تاریخ ایران و جهان (۲)

تاریخ اسلام (۲)

سه شنبه

۱۶/۰۳/۱۳۹۶

هندسه (۲)

زمین شناسی

عربی(۳) ویژه ادبیات و علوم انسانی

عربی(۳) ویژه علوم و معارف اسلامی

پنج شنبه

۱۸/۰۳/۱۳۹۶

—-

—-

جغرافیا (۲)

تفسیر و علوم قرآنی(۲)

شنبه

۲۰/۰۳/۱۳۹۶

حسابان

زیست شناسی(۲) وآزمایشگاه

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

دوشنبه

۲۲/۰۳/۱۳۹۶

عربی(۳)

عربی(۳)

آرایه های ادبی

اخلاق(۲)

پنج شنبه

۲۵/۰۳/۱۳۹۶

زبان فارسی (۳)

زبان فارسی (۳)

جامعه شناسی(۲)

جامعه شناسی(۲)

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/229