بایگانی موضوعی: دهم

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دهم

برای دانلود سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی پایه دهم آذرماه ۹۵ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی کلیک کنید.

          http://dl.soalsara.ir/files/d/10/soal/pishrafttahsili/pish.riazi-95.gif                 http://dl.soalsara.ir/files/d/10/soal/pishrafttahsili/pish.taj-95.gif

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/187

کتاب های درسی پایه دهم

برای دانلود هر درس روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۰۴

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۰۹

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۰۶

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب:

 

 

 

 

۱۱۰۲۱۵

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/396

نمونه سوالات نوبت اول پایه دهم ۹۵

برای دانلود هر نمونه سوال روی لینک مربوطه کلیک کنید.

درس (شهر)

رشته

ریاضی (۱)

ریاضی (۲)

ریاضی (۳)

ریاضی (۴)

ریاضی (۵)

ریاضی-فصل ۱-مجموعه

ریاضی (ماهشهر)

ریاضی (سمنان)

ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ریاضی وآمار (کلات)                                                                                        

علوم انسانی

فیزیک (کردستان)

فیزیک(مرکزی)

فیزیک (۱)

فیزیک (۲)

ریاضی فیزیک و علوم تجربی

جغرافیا (بردسکن)

جغرافیا (البرز)

جغرافیا

کلیه رشته ها

 زیست شناسی (۱)

 زیست شناسی (۲)

 زیست شناسی (۳)

زیست شناسی (تهران) (۴)

زیست شناسی (تهران) (۵)

زیست شناسی (تهران) (۶)

زیست شناسی (تهران) (۷)

علوم تجربی

هندسه (تهران) (۱)

هندسه (تهران) (۲)

هندسه (تهران) (۳)

هندسه (تهران) (۴)

هندسه (تهران) (۵)

ریاضی فیزیک

فارسی ونگارش  (1)

فارسی ونگارش (۲)

هنرستان

شیمی( قم)

شیمی (خلخال)

شیمی

شیمی (باخرز)

شیمی (مشهد)

ریاضی فیزیک و علوم تجربی

جغرافیا (بردسکن)

جغرافیا (البرز)

کلیه رشته ها

اقتصاد

علوم انسانی

زبان انگلیسی (۱)

زبان انگلیسی (۲)

زبان انگلیسی (۳)

کلیه رشته ها

ادبیات (تهران) (۱)

ادبیات (تهران) (۲)

ریاضی فیزیک و علوم تجربی

عربی (۱)

عربی (۲)

عربی (۳)

عربی (۴)

ریاضی فیزیک و علوم تجربی

آمادگی دفاعی (۱)

آمادگی دفاعی (۲)

آمادگی دفاعی (۳)

کلیه رشته ها

 عربی

 علوم انسانی

 دینی (۱)

دینی (۲)

 کلیه رشته ها

فارسی (تهران) (۱)

فارسی (تهران) (۲)

ریاضی فیزیک و علوم تجربی

منطق

علوم انسانی

ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ

علوم انسانی و علوم و معارف

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/185