بایگانی موضوعی: سوم رياضي

درسنامه فصل اول فیزیک سال سوم

فیزیک سال سوم

مبحث ترمودینامیک

فیزیک 3

درسنامه فصل اول فیزیک سال سوم را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل  درسنامه فصل اول فیزیک ۳ (ترمودینامیک) شامل مباحثی چون فرایندهای ترمودینامیکی ، فرایندهای خاص ، فرایند هم دما ، فرایند هم فشار ، تبادل انرژی ،  تبادل گاز ، قانون اول و دوم ترمودینامیک ، یخچال و...  می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1093

درسنامه فصل اول شیمی سال سوم دبیرستان(مبحث استوکیومتری)

دانلود درسنامه فصل اول شیمی سال سوم

مبحث استوکیومتری

شیمی سال سوم

مجموعه نکات و درسنامه کامل فصل اول شیمی سال سوم دبیرستان را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل درسنامه فصل اول شیمی سال سوم دبیرستان(استوکیومتری )که شامل مباحثی چون ماجرای اوزون و cfc،شیوه موازنه کردن واکنش های شیمیایی،  موازنه واکنش های دارای گونه های بار مثبت و منفی ، انواع واکنش های شیمیایی ، پلیمر شدن یا بسپارش ، سوختن فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی ، عددآووگادرو ، درصد حجمی ، غلظت مولی یا مولار ، واکنش دهنده محدود کننده و اضافی و   ... می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1062

دانلود درسنامه ادبیات فارسی سال سوم دبیرستان(رشته ریاضی و تجربی)

درسنامه ادبیات فارسی سال ۳

ادبیات فارسی

جزوه کامل ادبیات سال سوم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل درسنامه کامل ادبیات سال سوم دبیرستان شامل نکات کلیدی تاریخ ادبیات ،درآمدها ،آرایه های ادبی ، واژه نامه ، لغات مهم و ترجمه آنها ، معانی درس ها و اشعار ، نمونه سوالات امتحانی و... می باشد


 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1061

دانلود لغات عربی و ترجمه لغات (تمام پایه ها ی دبیرستان)

دانلود لغات عربی دبیرستان

عربی دبیرستان

لغات کامل عربی دبیرستان (سال اول ، دوم و سوم) دبیرستان  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.


 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1059

دانلود جزوه فصل دوم شیمی سال سوم دبیرستان

دانلود درسنامه فصل دوم شیمی ۳

ترمودینامیک شیمیایی

مجموعه نکات و درسنامه کامل فصل ۲ شیمی سال سوم را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل درسنامه  فصل دوم شیمی سال سوم شامل مباحثی چون ترمودینامیک شیمیایی ،گرما و دما ، یکاهای انرژی ، خواص ترمودینامیکی ،آنتالپی ،تعیین آنتالپی واکنش های شیمیایی ، روش های غیر مستقیم تعیین آنتالپی ،آنتروپی و تعیین جهت واکنش ها ، تست های مربوط  به هر یک  و … می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1048

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »