بایگانی موضوعی: سوم تجربي

درسنامه فصل دوم زیست شناسی سال سوم دبیرستان

دانلود درسنامه فصل دوم زیست شناسی ۲

مبحث دستگاه عصبی

زیست

درسنامه فصل دوم زیست شناسی سال سوم دبیرستان  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل درسنامه فصل دوم زیست شناسی سال سوم (فصل دستگاه عصبی) که شامل مباحثی چون  ساختار و کار نورون ها ، جنس میلین ها ، نورون حسی و ویژگی های آن ، نورون حرکتی و ویژگی های آن ، نورون رابط ، پتانسیل آرامش ، پتانسیل عمل ، انتقال دهنده های عصبی ، اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی ، اعصاب محیطی ، مخ ، مخچه ، ساقه مغز ،  هیپوتالاموس ، دستگاه لیمبیک ، ستون مهره ها ، دستگاه عصبی خود مختار ، دستگاه عصبی جانوران و … می باشد

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1066

درسنامه فصل اول شیمی سال سوم دبیرستان(مبحث استوکیومتری)

دانلود درسنامه فصل اول شیمی سال سوم

مبحث استوکیومتری

شیمی سال سوم

مجموعه نکات و درسنامه کامل فصل اول شیمی سال سوم دبیرستان را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل درسنامه فصل اول شیمی سال سوم دبیرستان(استوکیومتری )که شامل مباحثی چون ماجرای اوزون و cfc،شیوه موازنه کردن واکنش های شیمیایی،  موازنه واکنش های دارای گونه های بار مثبت و منفی ، انواع واکنش های شیمیایی ، پلیمر شدن یا بسپارش ، سوختن فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی ، عددآووگادرو ، درصد حجمی ، غلظت مولی یا مولار ، واکنش دهنده محدود کننده و اضافی و   ... می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1062

دانلود درسنامه ادبیات فارسی سال سوم دبیرستان(رشته ریاضی و تجربی)

درسنامه ادبیات فارسی سال ۳

ادبیات فارسی

جزوه کامل ادبیات سال سوم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل درسنامه کامل ادبیات سال سوم دبیرستان شامل نکات کلیدی تاریخ ادبیات ،درآمدها ،آرایه های ادبی ، واژه نامه ، لغات مهم و ترجمه آنها ، معانی درس ها و اشعار ، نمونه سوالات امتحانی و... می باشد


 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1061

دانلود لغات عربی و ترجمه لغات (تمام پایه ها ی دبیرستان)

دانلود لغات عربی دبیرستان

عربی دبیرستان

لغات کامل عربی دبیرستان (سال اول ، دوم و سوم) دبیرستان  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.


 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1059

دانلود جزوه فصل دوم شیمی سال سوم دبیرستان

دانلود درسنامه فصل دوم شیمی ۳

ترمودینامیک شیمیایی

مجموعه نکات و درسنامه کامل فصل ۲ شیمی سال سوم را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل درسنامه  فصل دوم شیمی سال سوم شامل مباحثی چون ترمودینامیک شیمیایی ،گرما و دما ، یکاهای انرژی ، خواص ترمودینامیکی ،آنتالپی ،تعیین آنتالپی واکنش های شیمیایی ، روش های غیر مستقیم تعیین آنتالپی ،آنتروپی و تعیین جهت واکنش ها ، تست های مربوط  به هر یک  و … می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1048

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »