بایگانی موضوعی: پایه نهم

دانلود کتاب درسی ادیان الهی و اخلاق

کتاب درسی ادیان الهی و اخلاق پایه نهم

دوره اول متوسطه

ادیان الهی و اخلاق

کتاب درسی ادیان الهی و اخلاق پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

بخش اول.…………………………………………توحید

بخش دوم………………………………………….جهان پس از مرگ،روز حساب و سنجش،روز کیفر و پاداش

بخش سوم…………………………………………پیامبران،انسانهای برگزیده از سوی خداو راهنمایانی راه شناس،ارزش انسان

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1126

دانلود کتاب درسی فرهنگ وهنر پایه نهم

کتاب درسی فرهنگ وهنر پایه نهم

دوره اول متوسطه

هنر

کتاب درسی فرهنگ وهنر پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

بخش اول………………………………هنرهای تجسمی

فصل اول.…………………………………………طراحی

فصل دوم………………………………………….گرافیک

فصل سوم…………………………………………عکاسی

بخش دوم………………………………خوشنویسی

بخش سوم………………………………هنرهای سنتی

فصل اول.…………………………………………طراحی نقوش تزیینی

فصل دوم………………………………………….هنرهای زیر لاکی

فصل سوم…………………………………………سوزن دوزی های سنتی ایران

بخش چهارم………………………………هنرهای آوایی

بخش پنجم………………………………هنرهای نمایشی

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1120

کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

کتاب درسی زبان انگلیسی پایه نهم

دوره اول متوسطه

زبان انگلیسی

کتاب درسی زبان انگلیسی پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1115

دانلود کتاب درسی کار و فناوری پایه نهم

کتاب درسی کار و فناوری پایه نهم

دوره اول متوسطه

کار و فناوری

کتاب درسی کار و فناوری پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

بخش اول.…………………………………………پودمانهای تجویزی(پروژه طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی)

پودمان ………………………………………….الگوریتم

پودمان………………………………………….ترسیم با رایانه

پودمان …………………………………………سازو کارهای حرکتی

بخش دوم……………………………………….پودمان های نیمه تجویزی(انتخاب سه پروژه از هفت پروژه مربوط به پودمانهای این بخش)

پودمان …………………………………………بازیهای رایانه ای

پودمان…………………………………………برق

پودمان………………………………………..تاسیسات مکانیکی

پودمان …………………………………………عمران

پودمان…………………………………………خودرو

پودمان………………………………………..پایش رشد و تکامل کودک

پودمان …………………………………………صنایع دستی(برجسته کاری روی فلزمس)

بخش سوم…………………………………………پودمان تجویزی(پروژه ی انتخاب رشته تحصیلی-حرفه ای)

پودمان………………………………………..هدایت تحصیلی-حرفه ای

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1111

کتاب درسی فارسی پایه نهم

کتاب درسی فارسی پایه نهم

دوره اول متوسطه

فارسی

کتاب درسی فارسی پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

فصل اول.…………………………………………زیبایی آفرینش

فصل دوم………………………………………….شکفتن

فصل آزاد………………………………………….شکفتن

فصل سوم…………………………………………سبک زندگی

فصل چهارم……………………………………….نامها و یادها

فصل پنجم…………………………………………اسلام و انقلاب اسلامی

فصل آزاد…………………………………………ادبیات بومی۲

فصل ششم………………………………………..ادبیات جهان

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1108

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »