بایگانی موضوعی: دوم تجربي

دانلود قواعد عربی سال دوم دبیرستان

دانلود قواعد عربی سال دوم دبیرستان

قواعد درس به درس

عربی2

مجموعه قواعد عربی سال دوم دبیرستان را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل  قواعد درس به درس عربی سال دوم شامل مباحثی چون معرفه و نکره ، علامت های اصلی و فرعی اعراب ، ترکیبات وصفی ، ترکیبات اضافی ، انواع فعل مضارع ، مضارع مجزوم ، فعل مجهول ، افعال ناقصه و ... می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1092

ترجمه درس به درس عربی سال دوم دبیرستان

ترجمه عربی سال دوم

ترجمه درس به درس

عربی 2

ترجمه درس به درس عربی سال دوم دبیرستان  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل  ترجمه درس به درس عربی سال دوم دبیرستان ، رشته های ریاضی و تجربی  شامل درسهای خدایا، در خدمت فقیران ، کتاب زندگی ، زیبایی علم ، آهو و ماه ، حقوق مردم و...  می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1084

درسنامه فصل اول شیمی سال دوم دبیرستان

دانلود درسنامه فصل اول شیمی سال دوم

مبحث ساختار اتم

شیمی سال دوم

مجموعه نکات و درسنامه کامل فصل اول شیمی سال دوم دبیرستان را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل درسنامه فصل اول شیمی سال دوم دبیرستان(ساختار اتم)که شامل مباحثی چون مطالعه ساختار ماده توسط دانشمندان ، نظریه های دالتون ، آزمایش های تامسون روی پرتو های کاتدی ، فلوئورسانس و فسفرسانس ،  پرتوزایی ، مدل اتمی رادرفورد ، شرح آزمایش رادرفورد ، کشف پروتون ، عدد اتمی ، عدد جرمی ، جرم اتم میانگین ، طیف نشری خطی ، مدل اتمی بور ، انواع زیر لایه ، قاعده هوند ، مقایسه دو اوربیتال از نظر سطح انرژی ، آرایش الکترونی نموداری ، لایه ظرفیت و الکترونهای لایه ظرفیت ، تست های و سوالهای چهارگزینه ای مربوط به هر مبحث و ... می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1077

دانلود درسنامه فصل پنجم شیمی سال دوم دبیرستان

دانلود درسنامه فصل پنجم شیمی سال دوم

مبحث کربن و ترکیب های آلی

شیمی2

مجموعه نکات و درسنامه کامل فصل پنجم شیمی سال دوم دبیرستان را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل  درسنامه فصل پنجم شیمی سال دوم دبیرستان  شامل مباحثی چون ویژگی های کربن ، دگر شکل یا آلوتروپ کربن ،  الماس ، گرافیت ، نام گذاری آلکان ها ، آلکیل ها ، نام گذاری آلکیل ها ، نام گذاری آلکان های شاخه دار ، نام گذاری آلکن و آلکین ، ایزومر ساختاری ، خواص فیزیکی آلکان ها ، گروه عاملی ، فنول ، آسپرین ، مقایسه نقطه جوش اتانول و دی متیل اتر و  ... می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1064

دانلود لغات عربی و ترجمه لغات (تمام پایه ها ی دبیرستان)

دانلود لغات عربی دبیرستان

عربی دبیرستان

لغات کامل عربی دبیرستان (سال اول ، دوم و سوم) دبیرستان  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.


 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1059

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »